เกมส์บันไดเศรษฐี คือเกมส์ล็อตเตอรี่ที่มีชื่อเสียงประเภทหนึ่งของเกาหลี ทีมี่ชื่อเรียกว่า Sadaritagi โดยเกมส์จะเริ่มเล่นจากจุดเริ่มต้น ผู้เล่นจะต้องทายผลว่าเกมส์จะเริ่มต้นที่ฝั่งซ้ายหรือขา, จะสิ้นสุดที่ฝั่งคู่หรือคี่และในเกมส์นั้นๆ มีจำนวนบันไดที่ไต่ 3 หรือ 4 ขั้น

วิธีเล่นเกมส์บันไดเศรษฐี

  • เมื่อเริ่มเกมส์ จำนวนขั้นบันไดจะถูกปิดไว้ให้ทายผล ผู้เล่นสามารถเลือกเดิมพันทีละประเภทหรือจะเลือกเดิมพันแบบทุกประเภทได้ก่อนที่เกมส์จะเริ่ม- โดยสามารถเลือกเดิมพันแบบทายผลจุดเริ่มต้น, จำนวนขั้นบันได,ทายผลจุดสิ้นสุดเกมส์ และทายผลแบบผสมคือทายจุดสิ้นสุดเกมส์และจำนวนขั้นบันได
  • จากนั้นระบบเกมส์จะเริ่มเลือกฝั่งที่จะเริ่มต้น จากนั้นจะค่อยๆไต่ลงมายังจุดสิ้นสุดโดยจะสิ้นสุดที่จุด คู่หรือคี่ ในระหว่างที่ตัวเกมส์กำลังเดินลงบันไดนั้น เกมส์จะเดินในแนวนอนและลงในแนวตั้งจากนั้นจะเลี้ยวไปในแนวนอนจนถึงจุดสิ้นสุด
L : ซ้าย
R : ขวา
O : คี่
E : คู่
START : จุดเริ่มต้น
LEGS : ขั้นบันได
GOAL : จุดสิ้นสุด

สำหรับการเดิมพันได้อธิบายรายละเอียดของประเภทการเดิมพันไว้ดังต่อไปนี้

1. ทายผลจุดเริ่มต้น

เลือกทายว่าเกมส์จะเริ่มเดินในจุดเริ่มต้นฝั่งไหน
ฝั่งซ้าย: เกมส์จะเริ่มเดินจากฝั่งซ้าย
ฝั่งขวา: เกมส์จะเริ่มเดินจากฝั่งขวา

ตัวอย่าง:
ผู้เล่นเลือกทายผลฝั่งขวา เงินเดิมพัน $100.00, อัตราต่อรอง @1.95
เกมส์เดินเกมส์จากฝั่งขวา ผู้เล่นชนะ $195.00 [$100.00 x 1.95]

2. ทายผลจุดสิ้นสุด

เลือกทายผลจุดสิ้นสุดของเกมส์
คี่: เกมส์เดินถึงจุดสิ้นสุดที่ฝั่งคี่
คู่: เกมส์เดินถึงจุดสิ้นสุดที่ฝั่งคู่

ตัวอย่าง:
ผู้เล่นเลือกเดิมพันผลคู่ เงินเดิมพัน $100.00 อัตราต่อรอง @1.95
เกมส์เดินถึงจึดสิ้นสุดที่ฝั่งคู่ ผู้เล่นชนะ $195.00 [$100.00 x 1.95]]

3. ทายผลจำนวนขั้นบันได

เลือกทายผลจำนวนขั้นบันไดในเกมส์ว่ามี 3 หรือ 4 ขั้น
3: ตัวเกมส์จะเดินไต่บันไดผ่านลงมา 3 ขั้น
4: ตัวเกมส์จะเดินไต่บันไดผ่านลงมา 4 ขั้น

ตัวอย่าง:
ผู้เล่นเลือกเดิมพันผลจำนวนขั้นบันได 3 ขั้น เงินเดิมพัน $100.00 อัตราต่อรอง @1.95
เกมส์เดินไต่บันไดผ่านลงมา 3 ขั้นถึงจุดสิ้นสุด ผู้เล่นชนะ $195.00 [$100.00 x 1.95]]

4. การทายผลแบบผสม(ทายจุดสิ้นสุดและจำนวนขั้นบันได)

การทายผลแบบผสม โดยเลือกทายผลจุดสิ้นสุด(คู่หรือคี่) และทายผลจำนวนขั้นบันไดในเกมส์ว่ามี( 3 หรือ 4 ขั้น)
จุดสิ้นสุดคู่x 3ขั้นบันได(E3) : เกมส์จะไต่ผ่าน3ขั้นบันไดมายังจุดสิ้นสุดคู่
จุดสิ้นสุดคู่x 4ขั้นบันได(E4) : เกมส์จะไต่ผ่าน4ขั้นบันไดมายังจุดสิ้นสุดคู่
จุดสิ้นสุดคี่x 3ขั้นบันได(O3) : เกมส์จะไต่ผ่าน3ขั้นบันไดมายังจุดสิ้นสุดคี่
จุดสิ้นสุดคี่x 4ขั้นบันได(O4) : เกมส์จะไต่ผ่าน4ขั้นบันไดมายังจุดสิ้นสุดคี่

ได้รับความนิยม

กดให้คะแนน

คะแนนเฉลี่ย / 5. โหวตทั้งหมด:

No votes so far! Be the first to rate this post.