So De หรือหวยเวียดนาม เป็นเกมล็อตเตอรี่ที่ทายเลขให้ตรงกับผลทั้ง 8 ชุดรางวัล ประกอบไปด้วย
รางวัลพิเศษ : 1 รางวัล
รางวัลที่ 1 : 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 : 2 รางวัล
รางวัลที่ 3 : 6 รางวัล
รางวัลที่ 4 : 4 รางวัล
รางวัลที่ 5 : 5 รางวัล
รางวัลที่ 6 : 3 รางวัล
รางวัลที่ 7 : 4 รางวัล
รวมทั้งหมด 27 รางวัล

โดยมีหลักวิธีการเดิมพันดังต่อไปนี้

ตัวอย่างการออกรางวัล

ตัวอย่างการออกรางวัลของ So De หวยเวียดนาม
รางวัลพิเศษ55560
รางวัลที่ 106269
รางวัลที่ 29621906098
รางวัลที่ 343974 81569 16301440818018747011
รางวัลที่ 4 6064 1552 0512 7749
รางวัลที่ 5 5541 8606 3301 8502 4014 3207
รางวัลที่ 6896212 638
รางวัลที่ 7 98 89 67 00

ประเภทของการเดิมพัน

การเดิมพัน 2D
วิธีเล่น : เลือกเดิมพันเลข 2 ตัวจาก 00-99
ชนะรางวัล : เลข 2 ตัวท้ายตรงกับผลการออกรางวัลใดรางวัลหนึ่ง ใน 27 รางวัล
ตัวอย่าง : เดิมพัน : [19] ผลการออกรางวัล : [96219]

การเดิมพัน 3D
วิธีเล่น : เลือกเดิมพันเลข 3 ตัวจาก 000-999
ชนะรางวัล : เลข 3 ตัวท้ายตรงกับผลการออกรางวัลใดรางวัลหนึ่ง ใน 23 รางวัล
ตัวอย่าง : เดิมพัน : [219] ผลการออกรางวัล : [96219]

การเดิมพัน 3D พิเศษ
วิธีเล่น : เลือกเดิมพันเลข 3 ตัวจาก 000-999 ใน1การเดิมพัน
ชนะรางวัล : เลข 3 ตัวท้ายตรงกับผลการออกรางวัลพิเศษ
ตัวอย่าง : ผล : รางวัลพิเศษ [55560]

การเดิมพัน 2D พิเศษ
วิธีเล่น : เลือกเดิมพันเลข 2 ตัวจาก 00-99
ชนะรางวัล : เลข2ตัวท้ายตรงกับผลการออกรางวัลที่7 ใน 4 ผลรางวัล
ตัวอย่าง : เดิมพัน: [89] ผล : รางวัลที่7 [98 89 67 00]

การเดิมพันเลขวิ่ง
วิธีเล่น : เลือกเดิมพันเลข 1 ตัวจาก 0-9 ใน1การเดิมพัน
ชนะรางวัล : เลขตัวตรงกับเลขในหลักผลการออกรางวัลพิเศษ (*** x *)
ตัวอย่าง : เดิมพัน : [6] ผล: รางวัลพิเศษ [55560]

ได้รับความนิยม

กดให้คะแนน

คะแนนเฉลี่ย / 5. โหวตทั้งหมด:

No votes so far! Be the first to rate this post.