คีโน คือเกมส์ชนิดหนึ่งที่ใช้การสุ่มจับหมายเลข เป็นหนึ่งในเกมที่จัดให้อยู่ในหมวดหมู่ของส์ล็อตเตอรี่เพราะมีการสุ่มเลขคล้ายๆ กับหวย

โดยการเล่นเกมส์คีโนจะเป็นการทายผลของลูกบอลจำนวน 20 ลูก ซึ่งจะออกผลสุ่มมาจากลูกบอลทั้งหมด 80 ลูก โดยจะเรียงลำดับตั้งแต่ 01-80 สำหรับการวางเดิมพันนั้นจะแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

1. ใหญ่, ตรงตัว, เล็ก

ใหญ่ : ผลรวมของลูกบอลทั้ง 20 ลูกมีจำนวนมากกว่า > 810
ตรงตัว : ผลรวมของลูกบอลทั้ง 20 ลูกมีจำนวนเท่ากับ = 810
เล็ก : ผลรวมของลูกบอลทั้ง 20 ลูกมีจำนวนน้อยกว่า < 810

ตัวอย่าง : ผลรวม = 693 [เล็ก]

01200464053610274011
54137930326733594761

หากผู้เล่นเลือกเดิมพันผลรวมที่ออกเป็นจำนวนเล็ก และวางเดิมพันจำนวน @100 บาท ราคาต่อรองที่ @1.95 และผลที่ออกตรงกับที่วางเดิมพัน [693 < 810 ผลรวมน้อยกว่า 810 เป็นเล็ก] ผู้เล่นจะชนะและได้รับเงินจำนวน 195.00บาท [100.00 x 1.95]
**หากในกรณีที่ผลรวมออกตรงตัว [810] การเดิมพันถือว่าเป็นโมฆะและจะทำการคืนเงินเดิมพันให้กับผู้เล่นโดยอัตโนมัติ

2. บน, เสมอ, ล่าง

บน : จากผลของลูกบอลที่ออกทั้ง 20 ลูกนั้น มีมากกว่าสิบหมายเลขที่ออกผลอยู่ในช่วงระหว่าง 01-40
เสมอ : จากผลของลูกบอลที่ออกทั้ง 20 ลูกนั้น มีจำนวนสิบลูกที่ออกผลอยู่ในช่วงของหมายเลข 01-40
และ ลูกบอลอีกสิบลูกออกผลอยู่ในช่วงของหมายเลข 41-80
ล่าง : จากผลของลูกบอลที่ออกทั้ง 20 ลูกนั้น มีมากกว่าสิบหมายเลขที่ออกผลอยู่ในช่วงระหว่าง 41-80

ตัวอย่าง:
หากผู้เล่นวางเดิมพันในประเภท บน และวางเดิมพันจำนวน @100 บาท ราคาต่อรองที่ @2.3
และผลที่ออกตรงกับที่วางเดิมพัน [ลูกบอลจำนวน 13 หมายเลข ที่ออกผลระหว่าง 01-40 และมีลูกบอลจำนวน 7 ที่หมายเลขที่ออกผลระหว่าง 41-80]
ผู้เล่นจะชนะเดิมพันหากเดิมพัน บน และได้รับเงินจำนวน 230.00 บาท [100.00 x 2.3]

3. คี่, เสมอ, คู่

คี่ : จากผลของลูกบอลที่ออกทั้ง 20 ลูกนั้น มีมากกว่าสิบหมายเลขที่ออกผลเป็นหมายเลขคี่
เสมอ : จากผลของลูกบอลที่ออกทั้ง 20 ลูกนั้น มีจำนวนสิบหมายเลขที่ออกผลเป็นหมายเลขคี่ และมีจำนวน
สิบหมายเลขที่ออกผลเป็นหมายเลขคู่ อย่างละเท่ากัน
คู่ : จากผลของลูกบอลที่ออกทั้ง 20 ลูกนั้น มีมากกว่าสิบหมายเลขที่ออกผลเป็นหมายเลขคู่

ตัวอย่าง:
หากผู้เล่นวางเดิมพันในประเภท คี่ และวางเดิมพันจำนวน @100 บาท ราคาต่อรองที่ @2.3
และผลที่ออกตรงกับที่วางเดิมพัน [ลูกบอลจำนวน 11 หมายเลขเป็นเลขคี่ และลุกบอล 8 หมายเลขเป็นเลขคู่] ดังนั้นมีหมายเลขของลูกบอลที่เป็นเลขคี่ มากกว่า ลูกบอลที่เป็นเลขคู่ ดังนั้นผู้เล่นจะชนะเดิมพันและได้รับเงินจำนวน 230.00 บาท [100.00 x 2.3]

4. ผลรวมคี่, ผลรวมคู่

ผลรวมคี่ : จำนวนผลรวมของลูกบอลทั้ง 20 ลูก มีผลรวมเป็นจำนวนคี่
ผลรวมคู่ : จำนวนผลรวมของลูกบอลทั้ง 20 ลูก มีผลรวมเป็นจำนวนคู่

ตัวอย่าง:
หากผู้เล่นวางเดิมพันในประเภท ผลรวมคี่ และวางเดิมพันจำนวน @100 บาท ราคาต่อรองที่ @1.95
และผลที่ออกตรงกับที่วางเดิมพัน [ผลรวมที่ออกได้แก่ 693 เป็นจำนวนคี่]
ผู้เล่นจะชนะเดิมพันและได้รับเงินจำนวน 195.00 บาท [100.00 x 1.95]

5. แบบผสมใหญ่ เล็ก, แบบผสมคี่ คู่

ใหญ่ คี่ : ผลรวมของลูกบอลทั้ง 20 ลูก มีผลมากกว่า > 810 และเป็นจำนวนคี่
เล็ก คี่ : ผลรวมของลูกบอลทั้ง 20 ลูก มีผลน้อยกว่า < 810 และเป็นจำนวนคี่

ใหญ่ คู่ : ผลรวมของลูกบอลทั้ง 20 ลูก มีผลมากกว่า > 810 และเป็นจำนวนคู่
เล็ก คู่ : ผลรวมของลูกบอลทั้ง 20 ลูก มีผลน้อยกว่า < 810 และเป็นจำนวนคู่

ตัวอย่าง:
หากผู้เล่นวางเดิมพันในประเภท เล็ก คี่ และวางเดิมพันจำนวน @100 บาท ราคาต่อรองที่ @3.7
และผลที่ออกตรงกับที่วางเดิมพัน [ผลรวมที่ออกได้แก่ 693 มีผลเป็นเล็ก และจำนวนคี่]
ผู้เล่นจะชนะเดิมพันและได้รับเงินจำนวน 370.00 บาท [100.00 x 3.7]

กฎแบบพิเศษ: หากในกรณีที่ผลรวมออกตรงตัว [810] การเดิมพันในประเภท ใหญ่ เล็ก และ แบบผสม ใหญ่ เล็ก คู่ คี่ จะทำการคืนเงินเดิมพันให้กับผู้เล่นโดยอัตโนมัติทั้งหมด

6. 5 ธาตุ [ทอง, ไม้, น้ำ, ไฟ, ดิน]

ธาตุทอง : ผลรวมของลูกบอลทั้ง 20 ลูก ออกผลอยู่ในระหว่างช่วงของหมายเลข 210-695
ธาตุไม้ : ผลรวมของลูกบอลทั้ง 20 ลูก ออกผลอยู่ในระหว่างช่วงของหมายเลข 696-763
ธาตุน้ำ : ผลรวมของลูกบอลทั้ง 20 ลูก ออกผลอยู่ในระหว่างช่วงของหมายเลข 764-855
ธาตุไฟ : ผลรวมของลูกบอลทั้ง 20 ลูก ออกผลอยู่ในระหว่างช่วงของหมายเลข 856-923
ธาตุดิน : ผลรวมของลูกบอลทั้ง 20 ลูก ออกผลอยู่ในระหว่างช่วงของหมายเลข 924-1410
ตัวอย่าง:
ผู้เล่นวางเดิมพันในธาตุทอง และวางเดิมพันจำนวน @100 บาท ราคาต่อรองที่ @9.2
และผลที่ออกตรงกับที่วางเดิมพัน [ผลรวมที่ออกได้แก่ 693 อยู่ในช่วงธาตุทอง]
ผู้เล่นจะชนะเดิมพันและได้รับเงินจำนวน 920.00 บาท [100.00 x 9.2]

ได้รับความนิยม

กดให้คะแนน

คะแนนเฉลี่ย / 5. โหวตทั้งหมด:

No votes so far! Be the first to rate this post.